Tłumaczenia pisemne

TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE – tłumaczenia tekstów zawierających terminologię fachową w zakresie wykształcenia w danej specjalizacji.

To tłumaczenia, które wymagają wiedzy w danym zakresie, danej branży. Doświadczenie to tłumacze zdobywają najczęściej dzięki wieloletniej pracy tłumaczeniowej nad tekstami z danej specjalizacji. Zwykle takie teksty tłumaczone są przez specjalistów danej branży. Teksty specjalistyczne to m. in. techniczne instrukcje obsługi, raporty branżowe, dokumentacje medyczne, teksty prawne.

 

Teksty wysoce specjalistyczne to teksty z rzadkich dziedzin kultury, nauki i techniki oraz teksty o dużej zawartości dialektu, żargonu środowiskowego, skrótów, zwłaszcza lokalnych i skrótowców lub archaizmów.

Tłumaczenia takie wymagają korzystania z literatury fachowej, zapoznania się z branżą i językiem branżowym, często konieczna jest również konsultacja.

Oferowane tłumaczenia specjalistyczne m. in.:

 • dokumentacje techniczne,
 • instrukcje obsługi,
 • dokumentacje budowlane,
 • dokumentacje przetargowe,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ),
 • raporty oddziaływań inwestycji na środowisko,
 • raporty energetyczne,
 • dokumentacje geologiczne,
 • karty charakterystyki niebezpiecznej substancji,
 • patenty,
 • dopuszczenia, pozwolenia, świadectwa
 • umowy,
 • teksty ustaw,
 • sprawozdania finansowe,
 • wiele innych z zakresu techniki, nauki, medycyny i prawa.

TŁUMACZENIA KREATYWNE to tłumaczenia wymagające, oprócz wiedzy merytorycznej, również lekkiego pióra. Zazwyczaj są to teksty kierowane do szerokiego grona odbiorców oraz przeznaczone do publikacji. Wymagają one doskonałego stylu, wyczucia językowego oraz odczytania intencji tekstu źródłowego. Zawsze podlegają korekcie i redakcji.

 

 • Transkreacja to proces adaptacji przekazu, który prezentuje dany komunikat w języku obcym w taki sposób, by możliwie najlepiej odpowiadał intencji tekstu źródłowego. By tak się zadziało, należy zachować jego intencje, emocje, styl, wydźwięk i kontekst.Najtrafniej można określić transkreację jako twórcze tłumaczenie treści marketingowych.
 • Tłumaczenia tekstów do publikacji to przekład materiałów przeznaczonych do publikacji, kierowanych do bardzo szerokiego grona odbiorców. Taki przekład wymaga wysokiego poziomu merytorycznego, doskonałego stylu, oraz jednocześnie profesjonalnego użycia terminologii. Tłumaczenie następnie musi przejść proces korekty i redakcji, by tekst był gotowy do publikacji. Ten rodzaj przekładu sprawdza się doskonale w tłumaczeniu m. in. referatów naukowych, artykułów prasowych.

Oferowane tłumaczenia kreatywne oraz do publikacji:

 • reklamy, slogany, ogłoszenia,
 • treści marketingowe,
 • teksty na strony internetowe, social media,
 • referaty naukowe,
 • publikacje naukowe i artykuły specjalistyczne,
 • branżowe strony internetowe,
 • artykuły prasowe,
 • książki.

LEXWERK posiada doświadczenie w tłumaczeniu m. in. z branż:

 • ścisłych: technika, maszyny i urządzenia, maszyny przemysłowe, rolnicze, budownictwo, geologia, ochrona środowiska, rolnictwo, medycyna, górnictwo, kolejnictwo,
 • humanistycznych: historia (zwłaszcza drugiej wojny światowej), turystyka, sztuka.

Zrealizowane projekty (więcej – Portfolio):

 • DTR Przenośnik ślizgowy kanałowy, Przenośnik łańcuchowy zasypowy, Przenośnik ślizgowy,
 • podręcznik z serii Biblioteka menadżera budowlanego „Mechanika gruntów”,
 • opinia na temat potencjalnego wpływu na ptaki projektowanego zespołu elektrowni wiatrowych,
 • wytyczne projektowania urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów / Richtlinien zum Entwerfen der Einrichtungen elektrischer Weichenheizung.

Tłumaczenia ustne

TŁUMACZENIA SYMULTANICZNE –   jednoczesne słuchanie komunikatu w języku źródłowym i tłumaczenie go na język docelowy.

 • Kabinowe – wymagają odpowiedniej infrastruktury: wynajęcia zespołu techników, organizacji sprzętu tłumaczeniowego wraz z kabiną oraz odpowiedniego nagłośnienia. Ta opcja doskonale sprawdzi się w przypadku dużych konferencji, ponieważ nie narzuca ona ograniczeń w zakresie liczby odbiorców tłumaczenia oraz zapewnia dogodne warunki pracy dla tłumaczy.
 • Szeptane – usługa zazwyczaj wykonywana jest przez jednego tłumacza i nie wymaga żadnego dodatkowego sprzętu. Zgodnie z dobrymi praktykami branżowymi tłumaczenie szeptane może być wykonywane dla maksymalnie dwóch osób.
 • Mikroportytłumaczenie z użyciem mobilnego urządzenia z mikrofonem, za pomocą którego tłumacz przekazuje komunikat w języku docelowym na odbiorniki słuchaczy. Ten rodzaj usługi najlepiej sprawdzi się w przypadku krótkich szkoleń dla niewielkiej grupy słuchaczy, paneli dyskusyjnych, audytów i wycieczek.

TŁUMACZENIA KONSEKUTYWNE – polegają na wysłuchaniu przez tłumacza fragmentu wypowiedzi, a następnie przetłumaczeniu go na język docelowy.

Metoda ta ma zastosowanie wtedy, gdy przetwarzanie wypowiedzi realizowane jest tylko na jeden język obcy. Jej zaletą jest duża interaktywność, utrzymanie bezpośredniego kontaktu ze słuchaczami, natomiast wadą jest czasochłonność i spowalnianie tempa wydarzenia. Przy tego rodzaju usłudze wystarczy tylko jeden tłumacz i nie jest potrzebny żaden dodatkowy sprzęt.

 • Towarzyszące – Tłumaczenie konsekutywne towarzyszące najlepiej sprawdza się podczas festiwali czy innych wydarzeń, w których dyskusje i przemówienia nie odgrywają głównej roli. Ten rodzaj usługi znacząco, nierzadko nawet dwukrotnie, wydłuża czas trwania każdego przedsięwzięcia, ponieważ wymaga przerw na przetłumaczenie słów, które padły.
 • Szeptane konsekutywne – ten rodzaj tłumaczenia łączy w sobie tłumaczenie szeptane i tłumaczenie konsekutywne. W praktyce polega on na tym, że tłumacz podczas spotkania toczącego się w języku źródłowym wykonuje dla jednego z uczestników tłumaczenie szeptane, a gdy ten chce zabrać głos – tłumaczy jego słowa pozostałym osobom.

LEXWERK oferuje  tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne podczas:

 • konferencji,
 • sympozjów,
 • szkoleń,
 • negocjacji biznesowych,
 • instalacji maszyn i szkoleń pracowników,
 • paneli dyskusyjnych,
 • wielu innych uroczystości.

LEXWERK posiada doświadczenie w tłumaczeniu m. in. z branż:

 • ścisłych: budownictwo, instalacja maszyn w zakładzie, konferencja na temat systemu zdrowia oraz zarządzania zdrowiem i opieką zdrowotną, spotkanie B2B innowacyjne technologie, konferencje z branży ochrony środowiska, górnictwa, inne;
 • humanistycznych: zabytki UNESCO, ochrona praw dziecka, historia drugiej wojny światowej, uroczystości jubileuszowe, inne.

Zrealizowane projekty (więcej – Portfolio):

 • tłumaczenie konsekutywne – podczas giełdy kooperacji „Saksońsko-dolnośląska współpraca transgraniczna w obszarze środowiska”,
 • tłumaczenie symultaniczne – podczas konferencji „Praktyka zarządzania Pomnikami Historii – przykład młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju”,
 • tłumaczenie symultaniczne – podczas Posiedzenia „Polsko-Niemieckie posiedzenie Prezydiów” w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej,
 • tłumaczenie symultaniczne – podczas konferencji w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013.

Tłumaczenia branżowe dla przemysłu oraz instytucji

SPECJALIZACJE w zakresie tłumaczeń pisemnych

Tłumaczenia pisemne z zakresu techniki i przemysłu:

 • projekty techniczne,
 • normy, patenty,
 • dokumentacja projektowa,
 • specyfikacje techniczne,
 • dokumentacja przetargowa,
 • instrukcje obsługi,
 • karty bezpieczeństwa produktów,
 • katalogi produktów,
 • akty prawne,
 • dokumentacja inwestycyjna,
 • dokumentacja technologiczna,
 • dokumentacja naukowo–techniczna,
 • dokumentacja badawczo–rozwojowa,
 • dokumentacja techniczna,
 • dokumentacja projektowa,
 • instrukcje użytkownika,
 • instrukcje serwisowe,
 • katalogi, foldery i inne,
 • publikacje o charakterze branżowym.

Tłumaczenia pisemne z medycyny, farmacji i stomatologii:

 • dokumentacja badań klinicznych,
 • charakterystyki produktów leczniczych,
 • raporty medyczne,
 • ulotki, opakowania,
 • katalogi produktów,
 • publikacje medyczne,
 • akty prawne.

Tłumaczenia pisemne z zakresu nauk przyrodniczych:

 • raporty oddziaływania na środowisko,
 • raporty energetyczne,
 • dokumentacje branżowe,
 • dokumentacje geologiczne.

Tłumaczenia pisemne z zakresu prawa, ekonomii i Unii Europejskiej:

 • akty prawne,
 • umowy,
 • dokumentacja przetargowa,
 • certyfikaty,
 • raporty,
 • dzienniki ustaw,
 • uchwały,
 • rozporządzenia,
 • bilanse,
 • sprawozdania roczne/miesięczne/kwartalne,
 • sprawozdania finansowe,
 • dokumenty rachunkowe,
 • opinie biegłych rewidentów,
 • dokumenty z audytów.

Tłumaczenia pisemne z transportu, logistyki, motoryzacji:

 • dokumentacja techniczna,
 • dokumentacja projektowa,
 • instrukcje użytkownika,
 • instrukcje serwisowe,
 • katalogi, foldery i inne,
 • publikacje o charakterze branżowym.

SPECJALIZACJE W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ USTNYCH

Tłumaczenia ustne z zakresu prawa, finansów, bankowości:

 • konferencje dla przedstawicieli organów sądowych,
 • konferencje poświęcone orzecznictwu europejskiemu,
 • tłumaczenie w czasie podpisywania umów,
 • negocjacje i mediacje,
 • obsługa (zagranicznych) wizyt delegacji rządowych,
 • obsługa spotkań parlamentarnych,
 • kongresy bankowe,
 • kongresy finansowe,
 • posiedzenia komitetów,
 • posiedzenia rad nadzorczych,
 • walne zgromadzenia,
 • posiedzenia zarządów,
 • seminaria, szkolenia, warsztaty,
 • konferencje prasowe.

Tłumaczenia ustne z zakresu medycyny, farmacji, stomatologii:

 • międzynarodowe kongresy medyczne,
 • audyty badań klinicznych,
 • audyty szpitali i innych instytucji lub firm medycznych,
 • konferencje prasowe,
 • kursy szkoleniowe.

 

Tłumaczenia ustne z zakresu techniki, przemysłu, logistyki:

 • konferencje prasowe,
 • konferencje z zakresu strategii sprzedaży,
 • negocjacje umów,
 • otwarcia fabryk i linii produkcyjnych,
 • prezentacje procesu produkcji,
 • szkolenia BHP,
 • szkolenia techniczne,
 • tłumaczenia w czasie targów,
 • konferencje prasowe,
 • konferencje z zakresu strategii sprzedaży,
 • negocjacje umów,
 • otwarcia fabryk i linii produkcyjnych,
 • prezentacje procesu produkcji.

Tłumaczenia ustna z zakresu marketingu, PR, polityki:

 • eventy,
 • gale, jubileusze,
 • głosowania,
 • konferencje prasowe,
 • promocje produktów i usług,
 • spotkania firmowe i integracyjne,
 • konferencje sprzedażowe.