Referencje

Oryginalny tekst referencji przesyłam na prośbę pocztą elektroniczną.

5/5
Biuro Tłumaczeń „Atet” oświadcza, ze współpracuje z Panią Magdaleną Nowakowską w zakresie tłumaczeń z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski. Pani Magdalena Nowakowska wykonuje dla naszych Klientów tłumaczenia pisemne z różnych dziedzin, m.in. tekstów technicznych, specjalistycznych, prawniczych. Tłumaczenia wykonane przez Panią Magdalenę cechuje wysoka jakość. Wszystkie zlecenia zawsze zostały wykonane terminowo. Na podstawie naszej współpracy, mogę stwierdzić, iż Pani Magdalena Nowakowska jest osobą sumienną, uczciwą, o wysokiej kulturze osobistej. Wykazała, iż posiada wiedzę i kwalifikacje, pozwalające jej na rzetelne wykonywanie pracy. Z przyjemnością rekomendujemy jej osobę jako wiarygodnego partnera do współpracy.
ATET Euro - Tłumacze S.C.
tel. 022 624 35 67, tel: 022 620 0179, biuro@atet.pl Warszawa, 01.06.2011 r.
5/5
Frau Magdalena Nowakowska erbrachte für PINTSCH ABEN B.V. Übersetzungsleistungensowohlaus der deutschen in die polnischeSprachealsauchumgekehrt. Die ÜbersetzungenwarenausdemBereichEisenbahnwesen und umfassten ca. 300 Seiten der technischenDokumentationen und Produktbeschreibungenu.a. zumThema „ElektrischeWeichenheizung. Diesewurden im Zeitraumvom 2010 bis 2011 ausgeführt. Eigenständig und gewissenhafterfüllteFrau Magdalena Nowakowska stets die Fachübersetzungen und hieltalleangegebenenTermineein. Wir sindsehrzufrieden mit den Übersetzungsleistungen von Frau Magdalena Nowakowska und könnenSiealszuverlässigen Partner weiterempfehlen. Wir freuenuns auf eineWeitere, guteZusammenarbeit!
PINTSCH ABEN B.V.
5/5
Pani Magdalena Nowakowska rozpoczęła współpracę z firmą tłumaczeniową 3T Grupa Projektowa w roku 2007. Od tego czasu wykonała dla naszej firmy wiele tłumaczeń z różnych dziedzin, m.in. tekstów technicznych, naukowych, medycznych oraz stron internetowych. Od początku naszej współpracy Pani Nowakowska wykazała się wysokim profesjonalizmem, co udowodniła wysoką jakością świadczonych usług. Dodatkowo pragnę podkreślić, że Pani Nowakowska świadczy swoje usługi z wysokim zaangażowaniem i perfekcyjną terminowością.
3T Grupa Projektowa Agnieszka Waszkiewicz
www.3t-international.eu
5/5
Niniejszym informujemy, że współpracowaliśmy z Panią Magdaleną Nowakowską - tłumaczką języka niemieckiego przy okazji tłumaczenia ustnego konsekutywnego dnia 9.04.2013r. w Zgorzelcu podczas Transgranicznego Dnia informacyjno- Rekrutacyjnego. Tłumaczenie dotyczyło warunków życia i pracy w Niemczech oraz podejmowania działalności gospodarczej w Niemczech. Tłumaczenie ustne przebiegło bez zastrzeżeń ze strony naszego klienta. Polecamy z pełną odpowiedzialnością Panią Nowakowska do współpracy.
EBS Group s.c. Anna Bętkowska, Agnieszka lmierowicz
biuro@tlumaczenia24.pl, tel. 061 622 23 42Poznań, dn. 04.06.2013r.
5/5
Frau Magdalena Nowakowska hat für meinIngenieurbüroumfangreiche, technischeÜbersetzungenvomDeutscheninsPolnischeausgeführt. Die Übersetzungenumfasstenein ca. 200 SeitenBerichtzurenergetischenEinschätzungeinesGebäudekomplexes mit umfangreichenTabellen, Diagrammen, Berechnungen, Text und Fotounterschriften. WeiterhinwurdenKorrespondenzen und Handouts in polnisch/deutsch und deutsch/polnischübersetzt. Alle Übersetzungenwurden von Frau Nowakowska sehrschnell und zuverlässigausgeführt. Frau Nowakowska hältalleangegebenenTermine über die Maßenpünktlichein! AuchkurzfristigeAufträgewurdenschnellzugesagt und ausgeführt. Ich freue mich auf eineweitere, guteZusammenarbeit.
Dipl.-lng. Markus Gubbe, lngenieurbüro Dipl.-lng.
Markus Gubbe Telefon: 05304/971 109-1
5/5
Niniejszym zaświadczamy, że Pani Magdalena Nowakowska współpracowała z naszym biurem tłumaczeń jako tłumacz języka niemieckiego zapewniając tlumaczenia ustne - konsekutywne i symultaniczne z języka polskiego na język niemiecki i odwrotnie podczas konferencji dla naszego klienta w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska- Saksonia 2007-2013 w dniach:12 września 2013r. - tłumaczenie konsekutywne 11 października 2013r. - tłumaczenia symultaniczne Jesteśmy zadowoleni z współpracy z Panią Magdaleną. Zlecenia realizowane z udziałem Pani Magdaleny są zgodne z ustaleniami, terminowe i rzetelne.
AFB-Tłumaczenia
tel kom: +48 531 993 371, tel: +48 71 715 63 23, bluro@afb-t|umaczenia.p|